31ος ∆ιεθνείς Αγώνες ∆ρόµου στον Αγρό 600m - 1km – 5.500m
19/08/2018 εις μνήμη Νέαρχου Κληρίδη στον Αγρό


31st International Road Races in the Field 600m - 1km - 5.500m
19/08/2018 in memory of Nearchos Clerides in Agros

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ 16/08/2018 (στις 12 τα μεσάνυχτα)

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ: Τυπώστε το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας σταλεί (μετά από την επιτυχή σας εγγραφή) και να παραλάβετε τον αριθμό συμμετοχής στις ώρα 9.00π.µ. για παράδοση αριθµών.

Παρακαλώ έχετε μαζί σας την πολιτική σας ταυτότητα.

Θα χαρούμε να σας δούμε στον αγώνα μας!

Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής σας, παρακαλώ συμπληρώστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και με Λατινικούς χαρακτήρες.