Παγκόσµια µέρα Καρδίας - Τρέχω και Περπατώ στον Πεδιαίο ποταµό - 31 χρόνια
∆ιεθνής Παγκύπρια Αθλητική Εκδήλωση 1 km - 5 km - 10 km - 21 km

Heart World Day - I run and walk on the Pediou River for - 31 years
International Pancyprian Athletic Event 1 km - 5 km - 10 km - 21 km

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ 11/10/2018 (στις 12 τα μεσάνυχτα)

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ: Τυπώστε το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας σταλεί (μετά από την επιτυχή σας εγγραφή) και να παραλάβετε τον αριθμό συμμετοχής

Παρακαλώ έχετε μαζί σας την πολιτική σας ταυτότητα.

Θα χαρούμε να σας δούμε στον αγώνα μας!

Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής σας, παρακαλώ συμπληρώστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και με Λατινικούς χαρακτήρες.